HOVEDSIDE KONTAKTLISTE BILDEGALLERI PRAKTISK INFORMASJON

E G G E B O G E N   B Å T F O R E N I N G  -  E B B F

Båtforeningen holder til innerst i Beitstadfjorden i Steinkjer - Bygdenes By. GPS posisjon: N64 0.780 N - E011 27.900 E.
EBBF ble etablert i 1973 og har i dag 360 medlemmer. Foreningen disponerer 350 bryggeplasser i tillegg til svaiplasser.

ENDELIG I MÅL ETTER 8 ÅR

Her er
bilder som viser fjerningen av de siste utrangerte bryggeelementene. Dette er slutten på en prosess som startet etter stormen i 2001 med ny betongbrygge, og hvor det etter hvert er skiftet ut til nye bryggeelementer i hele havneanlegget. De over 20 år gamle elementene har avtjent sin verneplikt og er nå innvilget permanent landlov.


John Utheim (kranfører) og Torstein Karlsen ved mottaket på Bogakaia.Birger Moe, her skipper på Klin Toki (arbeidslagets trofaste arbeidshest), har med seg Torbjørn Ovesen til å frakte elementene til mottaket.Jan Petter Kirkvoll er en av de som skal nyttiggjøre seg av noen av de gamle elementene.Her er noen av medlemmene i arbeidsgjengen i ferd med å skifte ut de gamle elementene: (Fra venstre) Torstein Karlsen, Torbjørn Bartnes, Vidar Tronstad og Kjell Pettersen. Alle foto: Arvid Henriksen.
 


LINKER
Beitstadfjorden Seilforening:
www.beitstadfjorden.blogspot.com
Steinkjer Sportsdykkere: www.steinkjersportsdykkere.no

Copyright © Eggebogen Båtforening - Bogavegen 98 - 7725 Steinkjer. E-post: ebbf@online.no. Bankkonto: 4202 14 99123