HOVEDSIDE KONTAKTLISTE BILDEGALLERI PRAKTISK INFORMASJON
Tittel Navn E-post Telefon
Havnekontor EBBF ebbf@online.no 74 16 63 50
Styret      
Formann Geir Teigen                        gfr-teig@online.no 97 15 49 46
Nestleder Arvid Henriksen  arvid.henriksen@ntebb.no  99 15 48 71
Sekretær/Webansvarlig Ove Elnan ove.elnan@husbyggeren.no 90 74 67 52
Styremedlem Øyvind Solheim oyvind-solheim@outlook.com 93 45 62 65
Styremedlem Stein Bartnes s.bartnes@ntebb.no 95 21 71 60
     
Arbeidslag      
  Torbjørn Ovesen           

91 37 18 94

  Torstein Karlsen 90 91 06 56
  Arvid Henriksen 99 15 48 71
Øistein Sivertsen 91 71 62 78